אופק נדל

המומחים לתל ברוך, תל ברוך צפון ונווה-גן

  • 03-6488874

עסקאות בשכונה

טופס התקשרות



אופק נדל"ן - אהרון בקר 8, מיקדו סנטר, תל ברוך צפון, ת"א