המומחים לתל ברוך, תל ברוך צפון ונווה-גן

  • 03-6488874


Found 11 Appartments

5,250 ₪

Ramot Zahala

Ref: #4970456

Read more
8,800 ₪

Neveh Gan

Ref: #4956169

Read more
7,700 ₪

Tel Baruch North

Ref: #4867948

Read more
6,600 ₪

Tel Baruch North

Ref: #4932813

Read more
7,800 ₪

Tel Baruch North

Ref: #4925180

Read more
8,380 ₪

Tel Baruch North

Ref: #4925050

Read more
23,000 ₪

Neveh Gan

Ref: #124140

Read more
13,000 ₪

Kiriat Shaul

Ref: #122748

Read more
12,500 ₪

Kiriat Shaul

Ref: #122835

Read more
25,000 ₪

Neveh Gan

Ref: #4843790

Read more
10,800 ₪

Neveh Gan

Ref: #4678776

Read more
  • 1
  • »|
-